El segon B els formen: La Taula quadrada; Els Picapedres; Els Timbalers; Los Rutilofilos, Els Escollits i Els Cod.